เสื้อไหม สูทคอพระราชทาน

เสื้อคอพระราชทาน

เสื้อคอพระราชทานคือเสื้อทางการที่มีบทบาทสำคัญในงานพระราชพิธีและพิธีกรรมสำคัญในวัฒนธรรมไทย เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเคารพและเป็นทางการ เช่น งานแต่งงาน และพิธีไหว้ผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญของพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ไทยด้วย

ลักษณะเฉพาะของเสื้อคอพระราชทาน

เสื้อคอพระราชทานมีลักษณะเฉพาะที่เน้นความเป็นทางการ ตัวผ้าทำจากผ้าคุณภาพสูงและมีรูปทรงที่ดูเรียบหรู และหนึ่งในลักษณะที่เด่นชัดเลยก็คือ คอเสื้อที่ตั้งสูงประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร และมีสาบกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร เสื้อคอพระราชทานมักมีกระดุมจำนวน 5 เม็ด ที่มีรูปทรงกลมแบนและทำจากวัสดุหุ้มด้วยผ้าสีเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับสีเสื้อ ทำให้เสื้อคอพระราชทานมีความเป็นระเบียบและเรียบง่าย นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าบนเจาะข้างซ้ายอีก 1 กระเป๋า ที่เพิ่มความสะดวกและทำให้การใส่เสื้อเป็นไปอย่างสะดวก

สรุป

เสื้อคอพระราชทานเป็นสัญลักษณ์สำคัญและมีบทบาททางวัฒนธรรมในประเพณีไทย ความเป็นทางการและความเคารพที่แสดงผ่านเสื้อนี้เป็นการย้ำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของพิธีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และผู้ใหญ่ในสังคมไทย การรักษาสิ่งนี้ไว้ในปัจจุบันจึงเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ความเป็นหนึ่งในเส้นทางของวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนและมั่นคง

อ้างอิง:https://www.chobmai.com/article/79/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99