เน็คไทล์ผ้าไหมยกดอก สีน้ำเงิน รหัส NC-NY0626661

690฿

เนกไท ผ้าไหม

ขนาดกว้าง 3.5 นิ้ว

ยาว 57 นิ้ว