เน็คไทล์ผ้าไหมยกดอก สีเทา รหัส NC-246

690฿

เนกไท ผ้าไหม

ขนาดกว้าง 3.5 นิ้ว

ยาว 57 นิ้ว