เน็คไทล์ผ้าไหมยกดอก สีครีมไข่ รหัส NC-234

690฿

เนกไท ผ้าไหม

ขนาดกว้าง 3.5 นิ้ว

ยาว 57 นิ้ว