เน็คไทล์ผ้าไหมยกดอก สีฟ้า รหัส NC-196

690฿

เนกไท ผ้าไหม

ขนาดกว้าง 3.5 นิ้ว

ยาว 57 นิ้ว