สั่งตัด(ไม่รวมผ้า) ผ้าสไบ พาดไหล่ ขนาดกว้าง 50ซม. รหัส CUT-0724661

850฿

ลักษณะเฉพาะ

-สไบกว้าง 50 ซม.

-ใช้ผ้าทบสองชั้น

-จะได้สไบที่ด้านหน้าและหลังเหมือนกัน

-ราคายังไม่รวมผ้า

-ผ้าที่ต้องเตรียม ขนาด 1×2.5เมตร -ขนาด 1×3.0เมตร