สั่งตัดเย็บ ผ้าถุงจับจีบหน้านาง ทวิส จับจีบเฉียง (ไม่รวมผ้า) รหัส CUT-ST1213653

1650฿

ลักษณะเฉพาะ

-ผ้าถุงจับจีบหน้านาง

-ผ้าถุงจับจีบเฉียง

-ยังไม่รวมค่าจัดส่ง (ไม่เกิน100บาท)

-ระยะเวลาผลิต 2-4 สัปดาห์