สั่งตัดผ้าคลุมไหล่ไหม ยกดอกลูกแก้ว ถักชายครุย ขนาด1×2เมตร รหัส CUT-NY1222651

1880฿

ลักษณะเฉพาะ

-ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกลูกแก้ว

-ขนาด 1×2 เมตร

-ราคารวมผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว 8ตะกอ

-ถักชายครุย 2ด้าน