แบบตัด เสื้อผ้าไหม (ไม่รวมผ้า) ตามแบบ รหัส CUT-ST-0122661

1650฿

ลักษณะเฉพาะ

-เสื้อแขนกุด

-เสื้อเกาะอก

-ตัดได้ทุกไซต์

-ต้องการเพิ่มวัสดุตกแต่ง เช่น กระดุมหรู มีค่าใช้จ่ายวัสดุเพิ่ม (ช่างจะดูแลโดยตรง)