ซิ่น ผ้าไหม ยกดอกมีเชิง ไหมแท้ 2ตะกอ ขนาด 1×2เมตร ลายเชิงริ้ว ย้อมธรรมชาติ สีชมพูจากครั่ง รหัส B7-NY1015651

1990฿

ผ้าไหมยกดอกเล็ก แบบมีเชิง