ผ้าไหมโสร่ง ผ้าโสร่งไหมแท้ ขนาด 1×2เมตร ทอลายหางกระรอก โทนสีแดง รหัส R1B-ND0223665

1880฿

โสร่งผ้าไหมแท้ ลายตาราง