ผ้าไหมโสร่ง ผ้าโสร่งไหมแท้ ไหมบ้าน ขนาด 1×2เมตร ทอลายหางกระรอก โทนสีแดงเขียว รหัส R1B-NY1125653

2190฿

โสร่งผ้าไหมแท้ ลายตาราง