ผ้าพื้น+ซิ่น ไหมสีพื้น ไหมแท้ จับคู่ สีละ2เมตร รหัส BC สีฟ้าน้ำทะเล รหัส B7-158 จับคู่กับ รหัส C-20154

2837฿

ผ้าถุง 1 ผืน ขนาดหน้ากว้างมาตรฐาน 100 ซม. (40 นิ้ว) ยาว 2 หลา

ผ้าสีพื้น 1 ผืน ขนาดหน้ากว้าง 100 ซม. ยาว 2.2 หลา (2เมตร)