(ผ้าชุด) ผ้าไหมยกดอกสุรินทร์ ขนาด1×4 เมตร (สีพื้น 2เมตร+ลาย 2.4เมตร) สีฟ้า เกาะเชิงดิ้นทอง รหัส N90-MD-05096712343

15900฿

ผ้าไหมยกใหญ่ลำพูน ลายใหญ่ 25-50ตะกอ มีหน้านาง