(ผ้าชุด)ไหมแพรวา ลายจกขิด ขนาด 63×500ซม (ลาย 2.3เมตร+สีพื้น 2.7เมตร) สีเขียว รหัส P10-BM-0506671427

15300฿

ผ้าไหมแพรวา (ตัดได้ 1ชุด)