ซิ่น ผ้าไหมมัดหมี่ ทอยกดอก 6ตะกอ ทอสอดริมโบราณ ขนาด 1×2เมตร ลายโฮลเปราะห์ มีหน้านางชายครุย พื้นสีแดง รหัส R1AP-30-0511671433

5900฿

หมวด ผ้าไหม พื้นเมือง

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. หนัก330กรัม