ผ้าพิมพ์ใบไม้

ประวัติความเป็นมาของผ้าพิมพ์ใบไม้

ผ้าพิมพ์ใบไม้เกิดขึ้นจากกระบวนการ Eco Printing ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตผ้าแบบมีความเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่นต้นจากการเตรียมผ้าธรรมชาติเช่น ผ้าฝ้ายและผ้าไหม จากนั้นใช้ใบไม้ต่าง ๆ เช่น ใบเพก ทองอุไร ละหุ่ง ยูคาลิปตัส เล็บเหยี่ยว ในการสร้างลายและสีบนผ้า สิ่งนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ใบไม้มีลายและสีที่ไม่เหมือนกัน และเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและใบไม้ที่ใช้

กระบวนการผลิตผ้าพิมพ์ใบไม้

สำหรับการผลิตผ้าพิมพ์ใบไม้ ขั้นตอนแรกคือการทำสารที่เป็นสื่อในการจับสีหรือ Mordant โดยทาบผ้าก่อนวางใบไม้ จากนั้นนําใบไม้มาวางลงบนผ้าและมัดให้แน่น จากนั้นนําผ้าไปนึ่งหรือต้ม และค่อยๆ แกะออกเมื่อเย็น เมื่อเราทํากระบวนการนี้เสร็จสิ้น เราจะได้ผ้าพิมพ์ใบไม้ที่สวยงามและไม่เหมือนกัน โดยที่ผลิตภัณฑ์มีความผูกพันกับธรรมชาติและเพิ่มความนึกถึงการรักธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเรา

ขอบคุณแหล่งที่มา:

-Rustiya ผ้าพิมพ์พฤกษา

-ผ้าพิมพ์พฤกษา จังหวัด กระบี่

อ้างอิง: https://www.chobmai.com/article/204/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2