ผ้าลายน้ำไหล

ผ้าลายน้ำไหลเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของช่างทอพื้นบ้านชาวน่าน เป็นผ้า ที่สตรีใช้สวมใส่เป็นผ้าถุงหรือผ้าซิ่นทอขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า “เกาะ หรือ “ล้วง” ผสมผสานกับการ “ลูก” และ “ซิด” เกิดลวดลาย ที่พลิ้วไหว เหมือนสายน้ํากําลังไหลเป็นทางยาว ด้วยลวดลายที่มีลักษณะ โดดเด่นเฉพาะตัวจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งความงามของผ้าเมืองเหนือ” จึงถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันสําคัญของ จังหวัดน่าน

ขั้นตอนการทำ

1. การสืบเส้นยืน

2. นำมาปั่นใส่หลอด

3. เริ่มทอตามลายที่ต้องการด้วยกี่เมือง

4.เริ่มทำลายน้ำไหล

ลวดลายผ้าลายน้ำไหล

ขอบคุณแหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=sd99boGI9jA&list=PLWZhCdvwdU6fYMzxwsCYsWBLkgS9IMe7r&index=6